Modlitwa jest najpiękniejszą formą miłości.
Zachęcamy Cię również do modlitewnego wsparcia naszej fundacji, naszych podopiecznych oraz dzieł, w których mamy czynny udział dla dobra drugiego człowieka.
Wierzymy, że bez modlitwy nie powstałaby i nie mogła działać nasza Fundacja! 
 
 
Z naszej strony również obiecujemy modlitewną wdzięczność zanoszoną przed Pana.