Poradnictwo specjalistyczne dla osób bezdomnych


Pogotowie Interwencji Społecznej, Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Kryzysowej
ul. Nowogrodzka 7 lok. 14
tel. 022 622 96 33
(porady prawne, pomoc socjalna)
czynne codziennie od wtorku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00.

Punkt Informacji i Porad dla osób bezdomnych, Stowarzyszenie Lekarze Nadziei
ul. Wolska 172
tel. 022 836 81 82
czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 16:00

Punkt poradnictwa dla osób bezdomnych Stowarzyszenia Monar
ul. Hoża 57
tel. 022 621 28 71
czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00