Pomoc psychologiczna i specjalistyczna

Poradnictwo specjalistyczne dla osób bezdomnych


Pogotowie Interwencji Społecznej, Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Kryzysowej
ul. Nowogrodzka 7 lok. 14
tel. 022 622 96 33
(porady prawne, pomoc socjalna)
czynne codziennie od wtorku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00.

Punkt Informacji i Porad dla osób bezdomnych, Stowarzyszenie Lekarze Nadziei
ul. Wolska 172
tel. 022 836 81 82
czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 16:00

Punkt poradnictwa dla osób bezdomnych Stowarzyszenia Monar
ul. Hoża 57
tel. 022 621 28 71
czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

Noclegi i jadłodalnie

Ogrzewalnie


Ogrzewalnia dla osób bezdomnych, Praskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar – Markot, Stowarzyszenie Monar
ul. Kijowska 22
tel. 022 425 51 93
czynna codziennie w godzinach od 8:00 do 18:00

Ogrzewalnia dla osób bezdomnych, Stowarzyszenie "Alter – Ego"
ul. Wiślana 7
tel. 022 760 86 40
czynna codziennie w godzinach od 8:00 do 18:00

Rekolekcje

Tutaj wkrótce zamieścimy rekolekcje, warsztaty i konferencje na które wg nas, warto się wybrać.

Więcej artykułów…