Rodzina i małżeństwo jakie chcemy vs. jakie tworzymy

Wszyscy chcemy żyć w szczęśliwych, radosnych kochających się rodzinach. Czymś czego pragnie każdy człowiek bez wyjątku jest właśnie..bycie szczęśliwym!

Czemu więc  wiele osób powtarza: szczęście to są tylko chwile..?

 

Kiedy się rodzimy jesteśmy czystą niezapisaną kartą. Szczęśliwe życie w rodzinie daje dziecku najlepszy możliwy start w życie. Zapewnia mu prawidłowy rozwój  jego osobowości i maksymalnie potęguje jego szanse na powodzenie w życiu.

Kto by nie chciał  wychowywać się w takim domu  i taką swoją rodzinę w przyszłości stworzyć...?

Dziecko jest czystą kartą ale.. rodzina już nie…, społeczeństwo wokół...także nie.

Najbliżsi, wiadomo, chcą dla nas jak najlepiej ale sami posiadają swoje historie i doświadczenia, swoje traumy i zranienia, które wnoszą do rodziny, do małżeństwa. Wspólne życie rownież przynosi wiele problemów i trudności, które mogą zaburzać rolę, zadania które powinna wypełniać rodzina.

Są rodziny, które mimo, że chcą, nie umieją stworzyć optymalnych warunków by prawidłowo funkcjonować..  Dzieje się tak często ze względu na destrukcyjne zachowania poszczególny osób w rodzinie czy sytuacje, które je dotykają np. uzależnienia, przemoc, pornografia, zdrady małżeńskie, separacje, rozwody, prostytucja, choroby, depresje, przestępczość, śmierć bliskich, brak pracy, ubóstwo.

Małżeństwa, rodziny tak często są zostawiane samym sobie. Zmagają się, będąc w kryzysie nie wiedzą skąd wziąć pomoc. Dzieci dorastają, często oglądając walkę rodziców, nie otrzymując  wystarczającej ilości bliskości, uwagi, miłości, której to rodzice nie potrafią zapewnić w wystarczającym stopniu, ze względu na uwikłanie we własne problemy i trudności, własne dysfunkcje.

Często, dorastając mówimy: nie powtórzę błędów moich rodziców, będę żył inaczej, stworzę lepsze małżeństwo niż moi rodzice, nigdy nie dopuszczę do rozpadu mojej rodziny- nie zrobię tego moim dzieciom. Niestety często jest tak, że  robimy podobnie. Wybieramy bowiem w życiu to co znamy... , często podobnych partnerów, mimo, że są toksyczni..z nadzieją, że się uda..tym razem.. Powielamy uzależnienia... bo nie radzimy sobie z emocjami, gdyż kiedyś czegoś nam zabrakło.. Wiele wartości negujemy, odrzucamy, chcemy żyć inaczej niż nasi rodzice, chcemy „ wolności”, która często oznacza życie bez żadnych zasad i ograniczeń.

Wg Wandy Półtawskiej ( książka Samo życie), wartościami, które są mocno zagrożone we współczesnej rodzinie jest m.in.: wartość czystości przedmałżeńskiej, trwałość i dozgonność małżeństwa, wierność, czystość małżeństwa i jego życiodajna funkcja.

Obecnie, wzbudzająca tak wiele kontrowersji, aborcja na życzenie, sterylizacje, środki wczesnoporonne, to rozwiązania wybierane często przez młodych. Młodych, którym głównie potrzeba  wsparcia, miłości, obecności, bezpieczeństwa. A także dobrych  autorytetów iświadectwa osób, które przeżywały podobne trudy, sytuacje. Pokazania innej, lepszej drogi, wiodącej by ŻYĆ a nie przeciwnej życiu…

Fundacja Ja Jestem pro life 1

Co i dla kogo robimy:

Małżeństwa, rodziny, młodzież, osoby wkraczające w dorosłość, narzeczeni i wszyscy poszukujący swojej drogi.. jesteście bliscy naszym sercom!

Bazując na naszych osobistych historiach, pokazujemy jak nasze rodziny pochodzenia, towarzystwo i otoczenie dorastania oraz nasze osobiste decyzje i wybory życiowe, wpłynęły na to jak wyglądało i wygląda teraz nasze życie.

Prowadzimy działania profilaktyczne, skierowane do młodych ( gimnazjalistów, licealistów czy młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania ), mówiąc o uzależnieniach od narkotyków, pornografii, alkoholu, bulimii czy anoreksji oraz o tym z czego wynikały i do czego nas doprowadziły.  Pokazujemy jak nasze zranienia, braki, lęki popchnęły nas w ramiona narkotyków, uzależnień, toksycznych relacji, chorób, odebrały nam wolność a przyniosły pustkę i poczucie braku sensu życia czy bezdomność.  Jak życie bez zasad doprowadziłodo rozpadu związków, jak destrukcyjny wpływ ma na całą rodzinę, zwłaszcza dzieci. Jakie znaczenie ma wiara w dotrzymywaniu przysięgi małżeńskiej.

W naszych działaniach jednak, najbardziej chcemy pokazać JAK TO ZROBIĆ BY ŻYĆ spełnionym i  radosnym życiem, w oparciu o wartości chrześcijańskie i żywą relację z Jezusem.  Niesiemy przesłanie nadziei, że mimo trudnej przeszłości  MOŻNA odzyskać wolność, pokój wewnętrzny, stworzyć szczęśliwą rodzinę, żyć według swoich talentów i pasji.

Dzielimy się świadectwami nawrócenia i przemiany życia osób, które po ludzku przegrały swoje życie i straciły wszystko. Ukazujemy jakość życia zgodnie z wartościami wynikającymi z Dekalogu kontra życie bez zasad, według powszechnego obecnie rozumienia „ wolności” tzw. „ róbta co chceta”.

Fundacja Ja Jestem pro life 6

Jak działamy:

Organizujemy koncerty, eventy, spotkania, konferencje, warsztaty, bierzemy udział w organizowaniu rekolekcji. Prowadziliśmy lekcje religii, gdzie pokazywaliśmy żywą wiarę i właściwe ścieżki. Dla młodzieży i dorosłych organizowaliśmy spotkania ze specjalistami m.in. z Piotrem Zajkowskim redaktorem www.niedlagender.pl, z małżeństwem Wandą i Adamem Ekielskimi, którzy prowadzą Dom Narodzin i warsztaty przygotowujące dla małżeństw. Prowadzimy profile w mediach społecznościowych, uczestniczymy w audycjach radiowych, telewizyjnych, reportażach czy nawet filmie!:), aby dotrzeć z naszym przesłaniem do każdego kto tego potrzebuje. 

Do naszych działań zapraszamy specjalistów z różnych dziedzin: psychologów, terapeutów, osoby duchowne, lekarzy, instruktorów etc.

Dysponujemy również własnym profesjonalnym sprzętem nagłośnieniowym i akustykiem.

Pragniemy pomagać w edukacji, współpracując ze specjalistami, szkołami, ośrodkami  oświaty.

Obecnie pracujemy nad nowymi projektami, o których wkrótce usłyszycie:)

Fundacja Ja Jestem pro life 7

Psalm 127

"Jeżeli Pan domu nie zbuduje,
na próżno się trudzą ci,

którzy go wznoszą.

Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże,

strażnik czuwa daremnie.
Daremnym jest dla was
wstawać przed świtem,
wysiadywać do późna -
dla was, którzy jecie chleb

zapracowany ciężko;
tyle daje On i we śnie tym,

których miłuje"