Kim są?

Osoby bezdomne, uzależnione, karane, bezrobotne, ubogie. W zasadzie wszyscy, którzy są wykluczeni społecznie lub którym to bezpośrednio zagraża. To do nich wychodzimy i wyciągamy pomocną dłoń. 

Są osobami często bez dachu nad głową, bankrutami, po zakładach karnych, bez nadziei i pracy, w konfliktach rodzinnych. Bardzo często uzależnionymi od alkoholu. W sporej części są to osoby bardzo dobrze wykształcone jak np, profesorowie, nauczyciele, w przeszłości osiągające sukcesy .

Powinnismy również wiedzieć, że osoby w kryzysie bezdomności nie zawsze znalazły się w tej ciężkiej sytuacji z własnego wyboru! Często był to zbieg tragicznych okoliczności jak np.utrata rodziny, załamanie nerwowe etc.

Wiele z tych osób  ma świadomość, że popełnili błąd i chcieliby już godnie i normalnie żyć. Ich trudne doświadczenia życiowe były jednak na tyle silne, że często stracili już nadzieję i siłę by podjąć kolejną walkę o normalne życie.

Z doświadczenia wiemy, że część z nich naprawdę chce zmienić swoje życie. Dzisiejszy świat jednak im w tym nie pomaga a wręcz utrudnia i dyskryminuje.

 

Jak pomagamy?

Dla osób w kryzysie bezdomności i żyjących na ulicach prowadzimy street working. Wychodzimy raz w tygodniu na ulice Warszawy, szukając "zmęczonych" ludzi, którzy na ogół mieszkają i żyją pod gołym niebem. Wychodząc przeprowadzamy rozmowy, słuchamy, staramy się zrozumieć ich sytuację a następnie staramy się pokazać im kierunek wyjścia.

Prowadzimy zbiórki i rozdajemy im np. odzież, żywność, koce. Osoby wykazujące chęć zmiany, zachęcamy do kontaktu aby pomóc im znaleźć pracę, zakończyć konflikty z bliskimi, pomóc wyjść z uzależnień. Tym którzy za tym idą, staramy się pomóc i aktywizować społecznie.

Od wielu lat prowadzimy spotkania, na które zapraszamy osoby bezdomne, ubogie i potrzebujące.  Zapewniamy im ciepły posiłek, formację duchową, wspólnie spędzamy czas na rozmowach, dzieleniu się czy oglądaniu filmów po których toczymy gorące dyskusje. Na spotkania, co jakiś czas, zapraszamy specjalistów, psychologów, misjonarzy czy kapłanów aby zwiększyć ich szanse i motywacje do rozwoju i zmiany.  Raz na miesiąc stwarzamy możliwość uczestnictwa w dedykowanej dla nich Mszy Świętej oraz spowiedzi a raz na kilka miesięcy w rekolekcjach.

Fundacja Ja Jestem bezdomni 2

W dzisiejszych czasach nawet osoby takie jak Ty czy ja, mają często problem ze znalezieniem pracy. O ile trudniejsze lub wręcz niemożliwe jest to dla osoby, która w swoim CV może wpisać jedynie, że ostatnie 5 czy 10 lat spędziła pod mostem lub w zakładzie karnym.

Widząc te trudności, zajmujemy się pośrednictwem w uzyskaniu zajęcia czy podjęciu pracy, obejmujemy te osoby programem oraz kierownictwem, aby miały szansę wyjść  z tego błędnego koła i rozpocząć normalne życie.

Zapraszamy instytucje, firmy, gminy, dzielnice, małe firmy lub nawet osoby prywatne, które szukają osób do prostych lub tymczasowych zajęć, jak choćby: odśnieżanie czy sypanie chodników solą podczas zimy, porządkowanie zieleni na wiosnę, koszenie trawy w lato, czy grabienie liści na jesień, ściąganie ulotek z przystanków, porządkowanie magazynów, działek, posesji prywatnych. Zajęć może być wiele. Ty też możesz dać komuś zajęcie.

W pierwszej kolejności, chcemy dla tych osób, pozyskiwać proste, tymczasowe zlecenia aby ich lepiej poznać, sprawdzić ich predyspozycje, odpowiedzialność, abyśmy po np. półrocznej współpracy mogli ich zarekomendować jako godnych polecenia pracowników. Ponadto, podczas współpracy zawodowej chcemy ich przeprowadzać przez różne kursy, przygotowujące do zawodu, do którego mają predyspozycje.

Przez ten czas pragniemy z tymi osobami pracować samodzielnie oraz wspierając się specjalistami w różnych dziedzinach, na różnych warsztatach lub kierować ich do zaprzyjaźnionych instytucji, w celu odbycia potrzebnych zajęć, kursów, terapii, programów takich jak np. Program 12 kroków .

Cyklicznie organizujemy rownież Warsztaty -  "Jak mądrze pomagać osobom bezdomnym".  O następnej edycji dowiesz się w aktualnościach.

Fundacja Ja Jestem bezdomni 10

Pamiętaj!

Skuteczna pomoc osobom bezdomnym, to nie pojedyncze działanie, a długi proces i ciężka praca, wymagająca zaangażowania.

Jako fundacja, chcemy aktywizować i towarzyszyć osobom potrzebującym lecz nie uzależniać ich od siebie.

Jest takie przysłowie "lepiej dać człowiekowi wędkę i nauczyć go łowić niż dać złowioną rybę"

Jeśli chcesz możesz także dołożyć swoją cegiełkę by pomagać. W najróżniejszy sposób: dając tymczasową pracę-zajęcie, przekazując odzież, etc. sprawdź...

 

* Ze względu na pandemię oraz niemożliwość powrotu do poprzedniej lokalizacji spotkań, tak liczne zostały one zawieszone. Mamy jednak nadzieję, że uda nam się znaleźć nowe miejsce, w którym będziemy mogli kontynuować to dzieło w tak dużej skali. Tymczasem kontynuujemy wyjścia na ulice i spotkania w mniejszych grupach.