Stała pomoc w aktywizacji

Chcemy przedstawić Wam jeden z nowych pomysłów aktywizacji osób bezdomnych! Po transmisji, krótkiego reportażu o naszej fundacji w telewizji salve.tv otrzymaliśmy maila od mężczyzny, którego poruszył sposób w jaki pomagamy ubogim oraz jednocześnie z propozycją, iż będzie przez rok wpłacać pewną kwotę pieniędzy na jednego wybranego przez nas bezdomnego. Będzie to forma pomocy – wdrążenia się w pracę, zdobycie umiejętności oraz doświadczenia zawodowego.

Po upływie określonego czasu (tj. 1 rok) otrzyma od nas pomoc w znalezieniu kolejnej już stałej pracy a jego miejsce zajmie następna potrzebująca osoba. Przyjęliśmy propozycję takiej współpracy, wybraliśmy osobę bezdomną, która uczęszczała do nas na spotkania aktywizujące przez prawie 2 lata i jest gotowa podjąć się takiego zobowiązania odpowiedzialnie.  

Po wyborze kandydata jakim jest p. Adam ustaliliśmy zakres Jego obowiązków. Zaczął pracę jako kucharz . Od poniedziałku do piątku- czasami również w weekendy przygotowuje posiłki dla różnych grup w jednej z Warszawskich parafii w tym również dla osób bezdomnych, wydaje posiłki dba o porządek.

Widać, że praca oraz odpowiedzialność za powierzone zadania buduje w Nim poczucie własnej wartości oraz napełnia nadzieją na samodzielną , odpowiedzialną pracę, możliwość utrzymania i godne życie.

Zachęcamy wszystkich Was, którzy mają możliwość pomocy innym bezdomnym osobom ,które również mogłyby skorzystać z takiego programu aktywizującego lub innej formy pomocy do kontaktu z Nami.